Om föreningenKontaktaInloggningNyheterGästbokenMöten och släktträffarVi gratulerarMedlemsregister

Om familjen Schwielers släktförening


Familjen Schwieler

Den 28 augusti 1999 arrangerade vi en släktträff på Eriksberg i Stockholm. Denna sammankomst blev mycket trevlig med stor anslutning från hela släkten. Detta föranledde att vi ytterligare ville stärka släktbanden, inte minst vad avser den unga generationen.

Den 25 november 2006 möttes vi i ett första släktmöte på Sjöofficerssällskapet på Skeppsholmen i Stockholm och bildade Familjen Schwielers Släktförening.

Roland Herman Schwieler har lagt grunden för det släkthistoriska intresset med Släktboken och för att fortsätta hans verk som är nedtecknat från Cuonrat von Hermantswil 1344 fram till idag har vi skapat denna släktförening. Mycket av vårt underlag i föreningen är framtaget i samarbete med den Scharpska släktföreningen.

Ändamålet är att främja släktens sammanhållning och att tillvarata gemensamma släktintressen. Detta kan vara genom att vårda minnena, att anordna släktmöten och släktträffar samt att insamla dokumentation som kan ha släkthistoriskt intresse.

Som medlem i föreningen kan antas den som är ättling till Carl Ludwig Hermann Schwieler ävensom annan person, som genom ingifte eller stadigvarande samboskap tillhör släkten och som visat intresse för föreningens syften.

Ordinarie släktmöte hålls vart tredje år, släktträffar anordnas minst en gång om året.

Ordförande